Green Hydrogen Catapult ska stimulera den globala vätgassektorn

Green Hydrogen Catapult vill göra vätgasen ekonomiskt konkurrenskraftig. Satsningen presenteras inom ramen för FN:s nya klimatsatsning Race to Zero som lanserades nyligen.Foto: Race to Zero

Sju av världens största företag inom grön energiteknik har inlett ett strategiskt samarbete för att skynda på utvecklingen mot en fossilfri vätgasekonomi. Målet är att femtiodubbla produktionskapaciteten inom de närmaste sex åren och samtidigt göra vätgas ekonomiskt konkurrenskraftigt.

I det nya samarbetet , Green Hydrogen Catapult, ingår Orsted, Snam, Yara, Iberdrola, ACWA, Envision och CWP Renewables. Enligt företagen kommer det att krävas investeringar motsvarande 110 miljarder dollar under de kommande sex åren för att bygga upp de 25 GW som krävs för att klara produktionsmålet.  Satsningarna kommer enligt samma beräkningar ge upphov till 120 000 nya jobb. 

Det råder ingen brist på ambitioner. Målet är att pressa ned produktionskostnaden för grön vätgas till två dollar per kilo, vilket anses vara den nivå som krävs för att kunna hävda sig i konkurrensen gentemot konventionella bränslen och drivmedel. Flera bedömare hävdar målet är väl ambitiöst med tanke på att kostnaden i dagsläget ofta är tre gånger så hög. 

En företrädare för samarbetsgruppen avfärdar skeptikerna. 

- Det är inte tekniken som står i vägen för att vi ska klara dessa mål. Istället handlar det om att skala upp produktionen i tillräcklig omfattning för att få ned kostnaderna till konkurrenskraftiga nivåer. Det finns en rad färska exempel på hur strategiska satsningar på ny energiteknik kunnat kapa kostnader på kort tid, säger Paddy Padamanathan från saudiska ACWA 

Samarbetet inbegriper, förutom forskning och utveckling även  komponenttillverkning och gemensamma investeringar i vätgasinfrastruktur och åtgärder för att främja en global vätgasmarknad. 

Arbetet kommer att koordineras av den amerikanska tankesmedjan Rocky Mountain institute. 

 

Källa: vainsights.se