SSAB och Luleå Energi samverkar för ett fossilfritt energisystem

Luleå Energi vill skapa cirkulärt och fossilfritt energisystem. Foto: Luleå Energi

SSAB och Luleå Energi har slutit en överenskommelse att tillsammans arbeta för ett cirkulärt och fossilfritt energisystem, när SSAB ställer om till fossilfri stålproduktion. Teknikskiftet mot en fossilfri ståltillverkning har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med mer än 10 procent och är ett viktigt steg för att Sverige och Europa ska kunna nå sina klimatmål. Samtidigt skapas nya förutsättningar för den lokala fjärrvärmeproduktionen i Luleå som idag bygger på återvinning av restgaser från masugnsprocessen.

Överenskommelsen innebär att SSAB och Luleå Energi tillsammans kommer att utreda såväl tekniska som andra viktiga förutsättningar för att kunna ta tillvara restenergier från framtida fossilfria ståltillverkningsprocesser med målet att skapa ett cirkulärt och fossilfritt energisystem.

– Vi har en unik relation där vi i över 50 år har arbetat tillsammans för att ta vara på restenergier och skapa fjärrvärme lokalt. När vi nu planerar att bygga ett nytt produktionssystem i Luleå och därmed i stort sett ta bort alla våra koldioxidutsläpp, är målet att tillsammans med Luleå Energi se hur vi på bästa sätt kan bidra till Luleås fjärrvärmesystem även i framtiden, säger Tomas Hirsch, ansvarig för energifrågor på SSAB och SSABs styrelserepresentant i LuleKraft.

I Luleå värms i stort sett samtliga småhus, flerfamiljshus och offentliga byggnader med hjälp av restenergier från SSAB. Idag har systemet en hög nyttjandegrad, samtidigt som det sker ett pågående arbete för att använda varje producerad grad värme på rätt sätt.

– Vi har ett väldigt stabilt fjärrvärmesystem i Luleå. I takt med att vi hittar fler möjligheter att nyttja tekniken, och kanske också hittar nya källor för fjärrvärme, fortsätter vi också utveckla systemet.

Fjärrvärmen är redan idag cirkulär, och tillsammans med SSAB är målet att Luleåborna ska få värme som både är fossilfri och cirkulär, avslutar Malin Larsson, vd på Luleå Energi.