Britterna överväger oljestopp med slutdatum 2040

Nedlagd bensinstation i USA. Creative Commons Lic. Kredit: JoeBean

Ett slutdatum för nuvarande oljelicenser och ett stopp för tillstånd för ny prospektering är några av de möjliga resultaten av de brittiska övervägandena om framtiden, skriver The Telegraph.

Det var motståndskraften för det senaste Nordsjöavtalet som nästan fick andra länder att följa det danska exemplet. Att människor runt om i världen skulle fånga signalerna från det lilla landet i norr och avvisa olje- och gasjakten är överraskande.

Avtalet från december kommer att göra Danmark till den största oljeproducenten som fastställt ett slutdatum för oljeutvinning (2050) och som avbryter tilldelningen av nya licenser för prospektering.

Och nu antyds det också att ett något större oljeland på andra sidan Nordsjön kan ha kommit på samma tankar.

Enligt The Telegraph överväger den brittiska regeringen om kungariket ska upphöra med alla sina oljelicenser till 2040. Dessutom ligger ett tillfälligt stopp för beviljandet av nya licenser på bordet, precis som status quo anses vara ett alternativ.

Det beräknas att drygt 270 000 personer som är anställda i den brittiska oljeindustrin berörs om detta blir verklighet.

Globalt har också Frankrike, Sverige, Costa Rica, Belize, Italien och Nya Zeeland lagt fram en framtida mening om oljeutvinning.