Italienska Eni kommer att vara en del av Dogger Banks projekt

Dogger Bank. Det är inte vara en vindpiskad plats. Där kan man tjäna pengar med hjälp av vinden. Foto: Equinor

Året 2020 har generellt sett inte varit en dans på rosor, men den världsomspännande pandemin har gjort livet speciellt eländigt för oljebolagen.

Coronaviruset bidrog starkt till att oljepriserna tog ett stort dyk under året, och detta har resulterat i stora underskott för de allra flesta oljebolag.

Nu har det italienska oljebolaget slutfört två lukrativa vindkraftsdeal med Equinor och SSE. Resultatet blir att företaget nu tar över 20 procent av både Dogger Bank A och Dogger Bank B.

Enis förvärv av några tiondelar av de två första Dogger Bank-projekten har godkänts av både myndigheter och långivare.

Därmed har Eni officiellt tagit över de två gånger 10 procenten av Equinor respektive SSE. I båda fallen betalar Eni cirka 1,67 miljarder DKK till säljaren.