Grönt ljus för världens längsta gasledning

I januari 2019 godkände flera energiministrar i medelhavsregionen om inrättandet av Eastern Mediterranean Gas Forum. Total SA, Eni, Novatek och Exxon tecknade avtal om gasutvinning och produktion med berörda ländernas energimyndigheter. Foto: Pixabay, kredit: Anita Starzycka

Nyligen gav den israeliska regeringen grönt ljus för gasledningen Eastmed, som ska byggas mellan Israel, Grekland och Cypern.

Medan kontroversen kring den rysk-tyska Nord Stream 2-förbindelsen fortsätter med sanktioner från amerikanska sidan och skapar allmän storskalig politisk uppmärksamhet, pågår en tystare och ännu längre gasledningsprojekt tyst vid Medelhavet.

Nyligen antog den israeliska regeringen ett avtal om godkännande av byggandet av den så kallade östra Medelhavsförbindelsen (Eastmed), som landet kommer att bygga i samarbete med sina grannar i Grekland och Cypern, meddelar det israeliska energiministeriet i ett uttalande.

Avtalet mellan länderna undertecknades i januari och förväntas ha ett värde mellan 6 och 7 miljarder dollar.

Eastmed-anslutningen kommer att transportera 10 miljarder kubikmeter gas varje år från Israel över Cypern, Kreta, det grekiska fastlandet och så småningom vidare in i det europeiska gasnätet via Italien.

Det slutliga investeringsbeslutet förväntas 2022, men ledningen förväntas vara helt klar 2025.