Exxon sätter nya klimatmål efter investerarkritik

Exxons bensinstation håller öppet under tropisk orkan. Foto: Picryl

Oljegiganten Exxon Mobile sätter nya klimatmål för att behaga investerare. Samtidigt finns det planer på att publicera uppgifter om föroreningar från gruppprodukterna.

De nya vindarna blåser några dagar efter att aktivistinvesterare har kritiserat oljekoncernens utsläpp. Men på måndagen säger gruppen från Texas att det kommer att minska utsläppen av växthusgaser med upp till 20 procent 2025  och att planen är i linje med målen i Parisavtalet, skriver Bloomberg News.

Precis som med Chevron är Exxons klimatmål kopplade till en minskning av föroreningar per producerad olja. Det innebär att det finns utrymme att öka den totala föroreningen i framtiden om råoljeproduktionen ökar igen.

De nya klimatvindarna kan också innebära att Vestas toppchef mellan åren 2013 till 2019, svensken Anders Runevad, kan vara på väg till oljegigantens styrelse, skrev den svenska affärstidningen Dagens Industri nyligen.

Tre av de andra nya föreslagna kandidaterna har ett förflutet inom förnybar energi, inklusive Anders Runevad.

Förslaget motiveras av en önskan att driva Exxon Mobil i en grönare riktning och genomföra de nödvändiga förändringar som företaget står inför.

Förslaget från motor nr 1 stöds av USA: s näst största pensionsfond, Calstrs, som har aktier värda cirka 300 miljoner dollar i Exxon Mobile.