Träbiomassans klimatfördelar varierar avsevärt

Omvandlingen av trä till biogas snarare än kol och naturgas minskar koldioxidutsläppen, men med stora variationer visar en rapport. Foto: Dreamtime

Att bränna träbiomassa vid värmeverk som en energiresurs är mer klimatvänligt än kol och naturgas. Men hur mycket bättre det egentligen är varierar avsevärt. Det visar en rapport från Köpenhamns universitet.

Forskare har studerat tio växters utsläpp av koldioxid. Anläggningarna har alla omvandlat sitt bränsle från kol eller naturgas till biomassa i form av flis eller träpellets.

- Det har visat sig vara ett klimatmässigt förnuftigt val, säger Niclas Scott Bentsen, till Ritzaus.

Han är docent vid Institutionen för geovetenskap och naturförvaltning vid Köpenhamns universitet och är en av forskarna bakom rapporten.

Å andra sidan är det stora fluktuationer i siffrorna vid beräkning av hur mycket omvandlingen till träbiomassa verkligen minskar koldioxidutsläppen, enligt rapporten.

Beräknat över 30 år kommer övergången från kol till träbiomassa att minska koldioxidutsläppen med mellan 15 och 71 procent.

Vid omvandling till träbiomassa från naturgas minskas utsläppen med upp till 19 procent. Men i vissa fall kan växling från naturgas till biomassa faktiskt leda till en ökning av koldioxid, verkar det.

Enligt rapporten beror de stora fluktuationerna på att klimatvinsten beror på vilken typ av träbiomassa som används, varifrån biomassan kommer och vad träet annars skulle ha kunnat användas till.

- För den typiska anläggningen som tidigare använde kol men som nu tar upp allt virke i Danmark och endast använder kvarvarande virke var återbetalningsperioden ungefär ett år. Den 30-åriga besparingen var upp till 60 procent, säger Niclas Scott Bentsen.

Återbetalningsperioden är termen för hur lång tid det tar innan omvandlingen till träbiomassa har haft en positiv effekt på klimatet.

Därför påpekar rapporten att verktyg bör fokusera på att använda restträ och minska långa transporter.

I tio värmeverk kom mer än 50 procent av träbiomassan från andra länder än Danmark.

Att biomassa är mer klimatvänlig än kol och naturgas visste forskarna sedan länge, men det gör det fortfarande inte till en bra lösning.

Detta säger Maria Reumert Gjerding, ordförande för Danmarks Naturskyddsförening.

- En CO2-minskning inom detta intervall är inte särskilt imponerande. Om referensen är kol är biomassa lite bättre, men kol är inte längre referensen.

- Det är inte meningsfullt att jämföra med något som inte längre är relevant. Vi måste jämföra det med framtidens teknologier som är helt klimatneutrala, säger Maria Reumert Gjerding.

Av den totala energiförbrukningen i Danmark kommer 16 procent från förbränning av vedmassa.

Rapporten finansieras av Dansk Energi och Dansk Fjernvarme. Den har haft en uppföljningsgrupp med bland annat Danmarks Naturskyddsförening och Rådet för grön omvandling. Rapporten granskas av internationella forskare.