Helsingfors sopbilar kör snart enbart med biogas, biodiesel eller etanol

Soptransporterna står för mindre än 10 procent av HRM:s klimatutsläpp, men man vill ändå sätta in en stöt här eftersom soptransporterna kommer att öka. Foto: HRM/HSY

Helsingforsregionens miljötjänsters sopbilar slutar att använda fossila bränslen. Det är ett led i HRM:s ambition att bli klimatneutralt till 2030.

HRM:s samtliga 140 sopbilar i huvudstadsregionen och Kyrkslätt ska framöver använda andra än fossila bränslen, i första hand biogas, biodiesel eller etanol.

– Nu för tiden finns det flera alternativa bränslen med låga klimatutsläpp. När vi framöver konkurrensutsätter transportföretagen förutsätter vi att de erbjuder fossilfria alternativ med minimal klimatpåverkan. Vi planerar också att testa en sopbil som drivs enbart med el i våra egna projekt, säger Juho Nuutinen, driftchef vid HRM, i ett pressmeddelande.

HRM betonar vikten av att nolla klimatpåverkan från sopbilarna eftersom strävandena mot en cirkulär ekonomi förutsätter mer återvinning och sopsortering i fler kärl än i dag, vilket i sin tur kan föranleda fler soptransporter.

erparten av HRM:s klimatpåverkan kommer från avfallshanteringen och avloppsvattenreningen. HRM siktar på att skära en tredjedel av sina klimatutsläpp till 2025 från 2016, och på klimatneutralitet 2030.