Mätföreskrifterna för naturgas har ändrats

Foto: Pixabay

Ei har uppdaterat Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2014:8) om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar genom ändringsföreskrifter EIFS 2020:3.

Energiinnehållet i den gas som överförs i det svenska naturgasnätet varierar geografiskt och över tiden. För att priset på naturgas ska bli så rättvisande som möjligt tillämpar naturgasbranschen sedan några år tillbaka en metod för avräkning och debitering som innebär att gasnätet delas in i värmevärdesområden och att ett värmevärde tas fram per område, i stället för ett värmevärde för hela gasnätet.

Ei fastställer i och med denna ändring en redan existerande praxis på naturgasmarknaden.

Ändringarna träder i kraft den 1 november 2020.

Källa: Energimarknadsinspektion