Fortum utreder ifall reaktorerna i Lovisa ska läggas ner eller fortsätter som förut

Lovisa kärnkraftverk i södra Finland. Foto: Wikimedia, Kredit: MPorciusCato

Tio procent av Finlands el produceras i Lovisa och 600 personer arbetar vid kärnkraftverket. Inom de närmaste åren måste Fortum besluta att antingen lägga ner kraftverket i Hästholmen i Lovisa eller ansöka om fortsatt tillstånd, rapporterar nyhetssajten YLE.

Energibolaget Fortum påbörjar nu en miljö­kon­se­kvens­be­dömning angående Lovisa kärnkraftverk.

Det görs för att kunna besluta om kärnkraftverket ska fortsätta som förut, upphöra eller läggas ner och samtidigt bli slutförvaring för radioaktiva ämnen.

Det skulle också handla om förvaring av radioaktiva avfall från andra håll i Finland.

De nuvarande två reaktorerna vid kärnkraftverket i Lovisa får inte användas efter år 2027 respektive 2030.

Fortum måste inom de närmaste åren begära lov av statsrådet för att antingen fortsätta eller lägga ner verksamheten på Hästholmen i Lovisa.

Beslutet har stor betydelse också på nationell nivå, eftersom Lovisa kärnkraftverk producerar ungefär tio procent av hela Finlands elbehov.

Det påverkar också Lovisas ekonomi, eftersom över 600 personer dagligen arbetar på kraftverket.

Staten äger över hälften av Fortum.

Miljökonsekvensbedömningen innebär att Fortum utreder tre olika alternativ. Man tar reda på vilka konsekvenserna är för miljön, ekonomin samt människors hälsa och säkerhet.

Alternativ 1: Kraftverket fortsätter som förut men i högst 20 år, det vill säga fram till år 2050.

Alternativ 2: Kraftverket avvecklas när tillståndsperioden tar slut, vilket är år 2027 för Lovisa 1 och år 2030 för Lovisa 2.

Alternativ 3: Kraftverket avvecklas när tillståndsperioden tar slut. Men man börjar också behandla och slutförvara låg- och medelaktivt radioaktivt avfall från andra håll i Finland.

I det tredje alternativet handlar det om avfall från hälsovården, forskningsinstitut och industrin, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.