Linköpings avloppsreningsverk får ny rötkammare

NyFAR (Nykvarnsverkets Framtida AvloppsRening) Foto: Tekniska verken

Många som passerar på Kallerstadleden i Linköping funderar säkert på vad det är för konstig rund blå byggnad som börjar ta form vid Linköpings avloppsreningsverk - Nykvarnsverket. Det handlar om Linköpings framtida avloppsrening och byggnaden, som sedan ska bli grå är en ny rötkammare.

Den stora tank som just nu byggs på reningsverkets område precis bredvid Kallerstadleden är en ny så kallad rötkammare. En rötkammare är en sluten tank för rötning där bakterier bryter ner avloppsslammet till biogas.

Den nya rötkammaren är en del i ett stort projekt kallat NyFAR (Nykvarnsverkets Framtida AvloppsRening) som just nu pågår på Tekniska verken i Linköping. Syftet med projektet är att rusta det gamla reningsverket för framtiden, så det klarar av en växande stad och ett ändrat klimat.

- Vi har under en längre tid gjort en förstudie till utbyggnaden, och rötkammaren med tillhörande gassystem är det första vi nu gör i NyFAR-projektet. När den är i drift kommer det produceras ännu mer biogas ur avloppsslammet. Biogas är en förnybar gas, som kommer ersätta fossil gas på gasmarknaden, säger Björn Eriksson avdelningschef på Nykvarnsverket.

Den nya rötkammaren som tas i drift vid årsskiftet 2020/2021 beräknas kosta cirka 13 miljoner kronor, varav 45 procent av investeringen är bidrag från Klimatklivet.

NyFAR-projektet kommer sedan fortsätta med att bygga ut en ökad kapacitet på den biologiska reningen, samt ett effektivare filtreringssteg för inkommande avloppsvatten till verket. Projektet i sin helhet fortgår fram till 2025.