Groupe PSA och Total investerar i gemensamma batterifabriker

Illustration av en av de planerade nya stora batterifabrikerna i Frankrike. Kredit: Saft

Groupe PSA och Total investerar omräknat omkring 37 miljarder kronor genom dotterbolagen Saft och Opel i två batterifabriker i Tyskland och Frankrike. Fabrikerna ska kunna leverera 10 procent av europeiska batterier fram till 2030.

- Vår ambition är att utnyttja den erkända expertisen från vårt dotterbolag Saft när det gäller batterier och den industriella kunskapen hos vår partner, PSA, för att möta den stora efterfrågan på elbilar i Europa, säger Totals styrelseordförande, Patrick Pouyanné. Styrelseordförande, 

Ett nytt fransk-tyskt joint venture kallat ACC har därmed sett dagens ljus och kommer att förverkliga planerna för två batterifabriker på totalt 48 GWh i Douvrin i Frankrike och Kaiserslautern i Tyskland.

Bakom det nystartade samriskföretaget står det franska oljebolaget Total och biltillverkaren Groupe PSA, som bl.a. i sin tur står bakom Peugeot, Citroën, Vauxhall och Opel.

De fossila jättarna kommer nu att dra nytta av elbilrevolutionen med planer för de två fabrikerna, som förväntas kosta totalt 5 miljarder kronor, varav stöd från franska och tyska myndigheter kommer att uppgå till 1,3 miljarder. Euro.

Enligt partnerskapet kommer kapaciteten ligga på 400 gigawattimmar, vilket förväntas vara storleken på den europeiska marknaden för batterier 2030. Partnerskapet förväntar sig att kunna erövra en marknadsandel på 10 procent. genom de två fabrikerna genom expertis från Totals dotterbolag, Saft.

Källa: Total