Enercon samarbetar med EWE för fortsatt projektutveckling

Enercon EP5 modelPhoto: Enercon

Eftersom turbinproducenten Enercon brottas med effekterna av Tysklands kollapsade landbaserade vindkraftssektor, planerar Enercons ägare att inrätta ett joint venture med det tyska energiföretaget EWE, som kopplar samman parternas befintliga portfölj och ledningsnät med syftet att "generera nationell och internationell tillväxt".

Enercon vill däremot tillförsäkra sig flera internationella projekt och därigenom kompensera företagets kollaps på den inhemska marknaden.

EWE, som ägs till 74 procent av städer och kommuner i dess kärnförsörjningsregion Oldenburg, Niedersachsen och 26 procent av den franska investeraren Ardian, har en befintlig vindkraftsportfölj på land på cirka 360 megawatt.

Ett joint venture mellan EWE och Aloys Wobben Foundation har cirka 2,5 gigawatt befintliga projekt och en 2,3 gigawatts pipeline.

Om partnernas elhandelsfirmor - Enercons Quadra Energy och EWE Trading - också kombinerar sina vindkraftsportföljer, skulle det därigenom uppstå Tysklands största handlare för förnybar energi, med cirka 10,5 gigawatt vindkapacitet.

År 2018, som en del av företagets omstrukturering, överfördes Enercons portfölj på cirka 160 tyska projekt där Enercon äger minst 50 procent, till Enercon Windpark Holding, som ägs direkt av stiftelsen.

Under joint venture-strukturen skulle Enercon förmodligen dra nytta av att sprida bördan för projektutveckling och administrationskostnader, men företaget har redan en nästan garanterad beställningsström och tillväxt i sin serviceverksamhet.

Samtal om det nya företaget beräknas vara slutförda före utgången av 2020.