Seadrill tillkännager omfattande omstruktureringar efter nya miljardförluster

Ett av Seadrills borrfartyg. Bilden visar West-Auriga. Foto: Seadrill

Andra kvartalet 2020 medförde ytterligare ett miljardunderskott för brittiska borrföretaget Seadrill, som också misslyckades med att inleda nya bankaffärer. 

Istället startar detta statliga bolag en "omfattande omstrukturering" för att minska skulden. Redan i juni permitterade Seadrill 1 400 anställda.

Offshore-krisen har fått Seadrill att lansera en åtstramningsplan som kommer att innebära permitteringar av anställda på land och offshore medan ledningen bromsar lönerna.

Den redan hårt pressade borriggssektorn står inför konkursläge och kännetecknas av den lägsta aktivitetsnivån på 15 år. Även om Maersk Drilling är i en stark finansiell ställning kan den relativt sunda ekonomin ge ett brinnande bakslag för den danska borrjätten.