Kärnkraftverket Hanhikivi har ställt om siktet på 2028

Illustrationen visar Hanhikivis framtida tryckvattenreaktor i finländska Österbotten med en effekt på 1200 megawatt. Kraftbolaget Fennovoima beställde kärnkraftverket av Rosatom som ska leverera anläggningen nyckelfärdigt. Bild: Fennovoima Oy

Hanhikivi är ett planerat finskt kärnkraftverk i Pyhäjoki i Norra Österbotten. Kärnkraftverket ska byggas på halvön Hanhikivi, därav namnet. Företaget som vill bygga och driva kärnkraftverket är Fennovoima och dess två ägare, Voimaosakeyhtiö och RAOS Voima.

Ryska Rosatom äger en tredjedel av Fennovoima. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle kraftverket vara klart 2024, nu är siktet ställt på 2028.

Hade den ursprungliga tidtabellen från 2010 hållit så hade Fennovoima haft ett kärnkraftverk som producerar el på Hanhikiviudden redan i dag. I stället saknas fortfarande hälften av de dokument som krävs för att söka tillstånd för byggstart.

Fennovoima har ett avtal om fast pris med Rosatom, därför ligger kostnadsberäkningen för kärnkraftverket kvar på 6,5–7 miljarder euro.

Bland det som saknas i leveranserna från den ryska byggherren Rosatom finns planerna för turbinhallen och turbinbyggnaderna, liksom planerna för kontrollrummet.

Av de drygt 220 system- och byggnadsbeskrivningar som Rosatom har levererat var i slutet av 2019 134 accepterade på vissa villkor, 54 förkastades och 34 är fortfarande under granskning. Det framgår av Fennovoimas berättelse för år 2019 och det innebär också att mycket dokumentation ännu saknas.

Fennovoimas tf vd Timo Okkonen säger till Helsingforstidningen HBL,  att man fortsätter att dokumentera och granska anläggningen. De accepterade dokumenten nu är fler än de var vid årsskiftet 2018-19. Enligt Okkonen har Fennovoima och Rosatom "hittat en fungerande arbetsprocess och samarbetet löper fint."

Ett nybyggt kärnkraftverk söder om Finska viken i ryska Sosnovyj Bor fungerar som referens för Hanhikivi. Den första reaktorn i Sosnovyj Bor är färdig.