Hangö bygger Finlands första stora biogasverk som utnyttjar enzymslam

Ett av företaget Advens många miljövänliga kraftverk. Foto. ADVEN

Energibolaget Adven har fått 2,5 miljoner euro av finländska staten för att bygga en ny typ av biogasanläggning, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Det är första gången i Finland som biogas i stor skala ska produceras av kväverikt slam från enzymindustrin. Slammet kommer från närbelägna Duponts enzymfabrik, eller Genencor.

Projektet ska ge många fördelar för både tillverkare och konsumenter.

Fabriken i Hangö undrade om det fanns något sätt att ta hand om slammet från deras produktion
Planeringen av den nya anläggningen har varit under arbete en längre tid.

- Projektet fick sin början då vår kund i Hangö, enzymtillverkaren Genencor International kontaktade oss, berättar Hanna Litendahl, försäljningschef på Adven.

Genencor International är idag en del av globala Dupont Industrial Biosciences.

Biogasanläggningen kommer att byggas granne med den nuvarande energianläggningen på industriområdet i östra Hangö.

Framställningen av biogas baserar sig på en traditionell våtprocess, där materialet jäser i en anaerobisk process.

När biogas bildas kan man sedan producera el, och från den värme som uppstår under den processen får man värme som matas in i stadens fjärrvärmenät.

En annan biprodukt är näringsrik gödsel, som kan användas inom jordbruket.

När biogasanläggningen är i gång räknar man med att den skall stå för cirka 20 procent av värmen i stadens fjärrvärmenät, skriver Svenska Yle.

Kvävehalten i den industriella biprodukten är hög, vilket verkar hämmande på bakteriefloran under biogasbildningen. Men nu har man hittat en lösning.

Trots avgasrening och dylikt så har förbränningen av flis ändå en större inverkan på miljön än vad biogasen kommer att ha. Så ur den synvinkeln är både staden och naturen vinnare

För tillfället befinner sig Adven i planeringsskedet som består av bland annat miljökonsekvensbedömning och ansökan om miljölov.