Finland riktar starkare fokus på biogas

Österbottens Biogas Ab i Finland har beviljats statsstöd för den biogasanläggning som byggs i Yxpila i Karleby. Anläggningen ska producera biogas av slam från reningsverk och slambrunnar. Foto: ADMC

Utarbetandet av ett nationellt biogasprogram finns inskrivet i Finlands regeringsprogram. Landets Arbets- och näringsministerium tillsatte nyligen på en arbetsgrupp för att ta fram ett biogasprogram till senast januari 2020.

Programmet ska främja åtgärder av produktionen och användningen av biogas. Programmet ska också bidra till att livskraften utvecklas och att klimatmålen uppnås, skriver Arbets- och näringsministeriet i ett pressmeddelande.

Arbetsgruppens ordförande är Riku Huttunen, överdirektör vid Arbets- och näringsministeriets energiavdelning. Fyra andra ministerier ingår också i arbetsgruppen och sakkunniga från Bioenergi, Finsk Energiindustri, Envitecpolis, Gasum, Naturresursinstitutet, MTK, SEO, Suomen Biokierto ja Biokaasu, Suomen Kaasuyhdistys och Finlands miljöcentral.

Arbetsgruppens rapport ska beskriva nuläget, de viktigaste bromsande faktorerna och hindren för storskalig biogasproduktion, användning av biogasen och förslag för att undanröja dessa och för att realisera föresatserna i regeringsprogrammet.