Bygget av Olkiluoto 3 försenas ytterligare, elproduktionen startar 2021

Kärnkraftverket Olkiluoto 3 i västra Finland. Foto: TVO

Kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 tas i bruk senare än tidigare planerat, uppger Areva-Siemens som är kärnkraftverkets leverantör till kärnkraftbolaget Industrins Kraft (TVO). Det innebär att kärnreaktorn försenas ytterligare.

Enligt den nya tidtabellen ska kraftverket kopplas till det nationella elnätet i november 2020 och en regelbunden elproduktion kan inledas i mars 2021, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Tidigare hette det att reaktorn i Olkiluoto i Euraåminne skulle tas i bruk i september 2020

Enligt den ursprungliga planen skulle reaktorn ändå vara färdig redan år 2009.

Bland annat har brister i kvaliteten och planeringen lett till att bygget har försenats rejält genom åren.

Enligt Siemens-Areva försenas bygget av Olkiluoto 3 denna gång på grund av att det funnits brister i reservdelar och att testandet av systemen har förlöpt för långsamt.

– På grund av dessa många förseningar har vi också varit tvungna att fixa och underhålla maskiner och komponenter som redan installerats för att försäkra att kraftverket kan användas. Att tillverka komponenter och vänta på att reservdelarna levereras tar tid, säger direktören för projektet, Jouni Silvennoinen, i ett pressmeddelande.

Byggandet av den tredje reaktorn inleddes redan år 2005.