Valmet levererar automatiseringsteknik till Terrafames nya batterifabrik i Sotkamo

Terrafames batterikemiska anläggning, som ligger i Sotkamo i östra Finland kommer att starta sin kommersiella drift i början av 2021. Foto: Terrafame

Multimetallföretaget Terrafame har beställt automatiseringsteknologi av Valmet för företagets nya batterikemikaliefabrik.

Anläggningen, som ligger i Sotkamo i östra Finland kommer att starta sin kommersiella drift i början av 2021. Beställningen ingick i Valmets order som företaget mottog under det tredje kvartalet 2019. Orderns värde kommer inte att offentliggöras.

Automatiseringsleveransen kommer att ske under sommaren 2020 och fabriken kommer att starta driften i slutet av 2020.

- Vår produktionsteknologi bidrar på ett utmärkt sätt till produktion av nickel- och kobolt-sulfater som behövs för elektriska fordonsbatterier med ett lågt kolavtryck. Automationen spelar en viktig roll i vår optimerade produktionsprocess, säger Kristian Granit, VD för Terrafames batterikemikaliefabrik.

- Under flera år har Terrafame använt  Valmets DNA-automatiseringssystem i företagets andra produktionsprocesser. Vi är glada över att företaget åter har valt vår automationsteknik när det gäller kontroll av deras nya batterikemikaliefabrik, säger Kari Karppinen, försäljningschef för Valmets avdelning för automation.

Terrafames nya batterikemikaliefabrik som för närvarande håller på att byggas i Sotkamo, i Finland, kommer att bedrivas med hjälp av Valmets automatiseringsteknik. Valmets leverans inkluderar ett Valmet DNA-automatiseringssystem, ett informationshanteringssystem, ett HIMA-säkerhetssystem, Valmets DNA-maskinövervakning, en slingprestationsapplikation med en server, adekvat teknik, testning, idrifttagning och utbildning.

Systemutrustningen kommer att installeras i form av fem delprocesser i tväranslutningsrum och i huvudkontrollrummet. Dessa kommer att anslutas till befintligt Valmet DNA-automatiseringssystem med syftet att skapa ett enda automatiseringssystem.