Hallå Där: Jesper Mårtensson, vd Erichs Armatur AB

Vilka erfarenheter tar du med dig till det nya uppdraget?

Min erfarenhet bygger på 14 år i Försvarsmakten som Teknisk officer inom Marinen där jag fått en gedigen bred teknisk förståelse och ett genuint ledarskap. Jag har nu arbetat tio år civilt som Teknisk chef (4 år) på ett drivmedelsföretag och därefter som Servicechef (6 år) med fokus på eftermarknad och försäljning.

Hur ser du på ditt nya uppdrag?

Jag har mottagits proffsigt och trevligt samt haft förmånen att få gå parallellt med Ulf Elowsson, som nu går i pension efter 32 år som vd för Erichs Armatur AB. Ulf har en gedigen erfarenhet av branschen och hög kompetens kring våra produkter. Jag tar nu vid och kommer med min mer generella kompetens metodiskt se över verksamheten för att se om vi kan hitta nya sätt för att ytterligare effektivisera våra processer. Jag tror på ett öppet och tydligt ledarskap.

Vilka förhoppningar har du?

Mina förhoppningar är att vi skall kunna fortsätta utveckla Erichs Armatur som numera ägs av AUMA-gruppen till 100 procent, där uppdelningen av marknaden i industrisegment är viktig för att möta kundens behov. Jag ser vikten av att ha ett bra samarbete mellan säljorganisation och serviceorganisation för att där hitta naturliga sätt att täcka Sverige för att ge våra kunder den bästa servicen.

Vilka utmaningar kommer du att stöta på?

Vi går mot en mindre kärnkraftberoende energiförsörjning och måste i och med detta anpassa vår verksamhet för kommande behov på marknaden. Mitt fokus kommer att ligga på att utveckla tydliga processer för hela bolaget samt att vidareutveckla ERICHS som en komplett leverantör av ventiler, ställdon och service.