Byggindustrin satsar på cirkulärt tänk

”Retursystem Byggpall” är ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna och Byggmaterialindustrierna. Det innebär att kunder som behöver bli av med lastpallar av trä kan boka hämtning av Ragn-Sells. Pallen behandlas eller återanvänds i befintligt skick och kunden får ersättning för materialet.

Syftet är bland annat att öka insamlingen av cirkulära material från kunder. Tanken är att materialet ska återanvändas i största möjliga mån.

Tträpallar av godkänd kvalitet går in i Retursystem Byggpall och återanvänds som byggpallar. Pallar av annan kvalitet kan återanvändas till annat istället för att kasseras.

– Kundnytta, miljönytta och ekonomi kommer alla i första rummet genom denna cirkulära lösning säger Dan Eklöf, erbjudandeansvarig, på Ragn-Sells AB.