Huurre och SENS i samarbete kring butiks- och fastighetskyla

Huurre och SENS förnyar butiks- och fastighetskyla till ICA Stenhagen i Uppsala. Detta blir den första leveransen tillsammans under det samarbetsavtal som ingicks i maj i år.

Visionen är att föra samman Huurre’s spetskompetens inom butikskyllösningar med SENS spetskompetens inom geoenergilagring.