Öresundskraft satsar på smarta elnät

Öresundskraft ska satsa på att förse två områden i Helsingborg med smarta elnät, alltså elnät som själva talar om var ett fel sitter - och själva kan koppla förbi det.

Det är två så kallade mellanspänningsslingor som utrustas med ny hård- och mjukvara. Driften och de nya funktionerna i de smarta näten ska vara igång i slutet av nästa år.

– Det har talats länge om smarta elnät och nu blir de verklighet här i Helsingborg. Rent konkret innebär det att våra kunder i utvecklingsområdet H+ och i norra Helsingborg kommer att få strömmen tillbaka mycket snabbare vid ett avbrott, säger Rickard Norin, affärsutvecklare på Öresundskraft Distribution

– De här satsningarna ligger helt i linje med vår strategi, nämligen att framtidssäkra en trygg, stark och smart energidistribution för våra kunder och för samhället i stort, säger Rickard Norin.

Satsningen sker tillsammans med två leverantörer, Netcontrol Sverige och Schneider Electric.

Netcontrol Sverige förser slingan i H+ med ”självläkande” teknik som automatiskt återställer leveransen vid kabelfel.

– Tekniken gör att nätet helt automatiskt kopplar förbi felet, så att strömmen är tillbaka på några sekunder i stället för ett par timmar, säger Netcontrols vd Örjan Eriksson.

I norra Helsingborg utrustar Schneider Electric nätet med en funktion som gör att det kan peka ut felstället vid kabelfel.

– Vinsten med det är att Öresundskraft inte behöver lägga tid på att leta upp felet. Det har nätet redan gjort själv, säger Johnny Spelkvist, chef för Energy Automation på Schneider Electric.