Skorsten rivs på kraftvärmeverk i Linköping

Tekniska Verken har satt igång med rivningsarbetet av en skorsten på Kraftvärmeverkets panna 3.

På grund av rostangrepp har skorstenen under de senaste åren förstärkts flera gånger, men nu har det blivit dags att ersätta den med en helt ny skorsten.

När väl rivningen är genomförd ska fundamenten undersökas, därefter tas beslut om fundamentet ska renoveras eller rivas och byggas upp på nytt, ett arbete som ska genomföras under sommaren.

Parallellt upphandlas en ny skorsten som enligt plan kommer monteras på det renoverade eller nya fundamentet under september innan eldningssäsongen. Den nya skorstenen ska ge samma synintryck som den befintliga och inte ändra stadsbilden.

Kraftvärmeverkets nuvarande skorstenar sattes på plats 1977-78 då de ersatte tre murade skorstenar. Detta gjordes efter en olycka då panna 1:s skorsten rasade ned över byggnaden.