Ukraina öppnar för bioenergi i Tjernobyl

Igenvuxna åkrar och skogar i Tjernobyls säkerhetszon kan bli till biomassa. Foto: Ben Fairless

Myndigheter i Ukraina vill öppna Tjernobyls säkerhetszon för att producera bioenergi. Planerna är att utnyttja skogen och de överväxta åkrarna för att tillverka biomassa för förbränning, skriver YLE.

– Om skogarna i Tjernobylområdet börjar brinna, kommer träden och vegetationen att lösgöra stora mängder radioaktivitet som de nu binder.Vi måste göra något för att komma åt det problemet och om vi ändå avverkar och bränner, är det lika bra att ta vara på energin, säger Dave Young, styrelseordförande för den europeisk-ukrainska energibyrån EUEA, till YLE.

Bakom bioenergiprojektet står universitetet i Wageningen i Holland, PhytoFuels Investment, som är ett belgiskt-ukrainskt biomassa-bolag samt myndigheten för Tjernobyls säkerhetszon.

De inblandade menar att projektet kan markant öka andelen förnybar energi i Ukrainas totala energiproduktion.

– Det går att utnyttja området också efter att nuvarande vegetation är bränd. Om vi planterar energirikt gräs på de obrukbara fälten kan vi producera ny biomassa också på längre sikt, säger Dave Young, till YLE.

 

Tjernobyls säkerhetszon täcker omkring 260 000 hektar.