Nordens kapacitet av biodrivmedel kan ökas med 36 terawattimmar

Kollektivtrafiken på Åland i Östersjön byter till Neste MY Renewable Diesel ™ som helt och hållet produceras från avfall och rester. De första fordon som används för produkten är de lokala- och charterbussarna i Viking Line Buss och Williams Buss företag, utöver Ålands bestånd av postbussar. Foto: Viking Line Buss

Idag finns kapacitet att varje år producera cirka 12 TWh biodrivmedel i Norden. Det finns planer på att öka produktionskapacitet med ytterligare cirka 36 TWh biodrivmedel till totalt nästan 50 TWh biodrivmedel per år till 2025, visar tidningen Bioenergis sammanställning med 122 befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden.

Finland planerar att öka produktionen kraftigt från dagens cirka 6 TWh till omkring 15 TWh biodrivmedel till 2025. I Norge finns planer på att producera råbioolja som till en stor del kan komma att användas som råvara för biodrivmedelsproduktion i Sverige.

Störst planer på att öka kapaciteten finns i Sverige med en ökning från dagens omkring 6 TWh till 32 TWh 2025.  Om alla planer förverkligas kan motsvarande en tredjedel av dagens totala drivmedelsanvändning komma att produceras i Sverige.
De vanligaste råvarorna väntas blir restprodukter från skogen som tallolja, sågspån och lignin från svartlut. Andra råvaror är restoljor och fetter, plastavfall samt organiskt avfall. De vanligaste produkterna väntas bli HVO-diesel, biobensin, bioråoljor, biogas, biojet och etanol.

I Sverige finns 17 anläggningar för produktion av flytande biodrivmedel samt 55 produktionsanläggningar för biogas som drivmedel som är i drift eller under byggnad. Det finns ett 20-tal projekt under planering för genomförande mellan 2019 och 2025.

– Aktiviteten är hög och vi ser flera projekt som har kommit långt i planeringen och ligger nära förverkligande medan andra projekt har flera steg kvar och en längre väg till ett genomförande. Samarbetet mellan raffinaderier, skogsindustrier, teknikleverantörer och andra aktörer är intensivt och vi ser en nordisk innovationsarena för biodrivmedel växa fram, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.