Positivt resultat för fusionsreaktorn Wendelstein 7-X

Det första plasmat i fusionsreaktorn Wendelstein 7-X bestod av helium och hade en temperatur på omkring en miljon grader Celsius. Foto: IPP

Den 10 december 2015 producerades det första heliumplasmat i fusionsreaktorn Wendelstein 7-X vid Max Planck Institute for Plasma Physics i Tyskland. Efter mer än ett års förberedelser och tester har experimentell drift nu inletts enligt tidsschemat och Wendelstein 7-X, som är världens största fusionsreaktor av stellarotor-typ är nu snart redo att undersöka om denna reaktortyp lämpar sig i ett fusionskraftverk.

Efter ett nio år långt konstruktionsarbete färdigställdes Wendelstein 7-X i april 2014. Sedan dess har reaktorn förberetts för drift genom att varje system testats i tur och ordning. Den 10 december 2015 var det emellertid dags: magnetfältet startades, ett milligram helium matades in i vakuumkärlet, en kort puls av mikrovågor på 1,3 megawatt hettade upp gasen och reaktorns första plasma kunde observeras.

- Vi börjar med ett plasma som framställts av ädelgasen helium. Vi går inte över till själva undersökningsobjektet, ett väteplasma, förrän nästa år. Detta beror på att det är lättare att uppnå plasmatillståndet med helium. Dessutom kan vi rengöra ytan i plasmakärlet med heliumplasman, förklarar projektledaren Thomas Klinger.

Det första plasmat i reaktorn varade i en tiondels sekund och uppnådde en temperatur på omkring en miljon grader Celsius. Enligt Hans-Stephan Bosch, vars avdelning ansvarar för driften av Wendelstein 7-X, gick allt som planerat och de är mycket nöjda.

Nästa steg blir att förlänga plasmaurladdningarnas varaktighet och att komma fram till den bästa metoden för att skapa och hetta upp heliumplasman med hjälp av mikrovågor. Efter nyår kommer man sedan att börja förbereda för att skapa det första väteplasmat.

Efter ett nio år långt konstruktionsarbete färdigställdes Wendelstein 7-X i april 2014. Sedan dess har reaktorn förberetts för drift genom att varje system testats i tur och ordning. Den 10 december 2015 var det emellertid dags: magnetfältet startades, ett milligram helium matades in i vakuumkärlet, en kort puls av mikrovågor på 1,3 megawatt hettade upp gasen och reaktorns första plasma kunde observeras.

- Vi börjar med ett plasma som framställts av ädelgasen helium. Vi går inte över till själva undersökningsobjektet, ett väteplasma, förrän nästa år. Detta beror på att det är lättare att uppnå plasmatillståndet med helium. Dessutom kan vi rengöra ytan i plasmakärlet med heliumplasman, förklarar projektledaren Thomas Klinger.

Det första plasmat i reaktorn varade i en tiondels sekund och uppnådde en temperatur på omkring en miljon grader Celsius. Enligt Hans-Stephan Bosch, vars avdelning ansvarar för driften av Wendelstein 7-X, gick allt som planerat och de är mycket nöjda.

Nästa steg blir att förlänga plasmaurladdningarnas varaktighet och att komma fram till den bästa metoden för att skapa och hetta upp heliumplasman med hjälp av mikrovågor. Efter nyår kommer man sedan att börja förbereda för att skapa det första väteplasmat.