"ITER kommer att bli historisk"

Steven Cowley, chef för Storbritanniens atomenergimyndighet samt chef för Euratom. Foto: ITER

Redaktionens val*

Det internationella fusionsexperimentet ITER kommer att visa att fusion är nästa globala energikälla. Det menar Steven Cowley, chef för Storbritanniens atomenergimyndighet, tillika chef för Euratom.

– Det finns tillfällen i historien då folk som befinner sig i ett visst rum, på en viss plats, är medvetna om att de upplever ett stort övergångsstadium. ITER kommer att bli ett sådant tillfälle, sade Steven Cowley på en konferens ägnad åt ITER nyligen.

Steven Cowley är en av världens främsta experter på fusionsenergi och han är fast övertygad om att fusion är det perfekta sättet att producera energi. Med en närmaste obegränsad tillgång på råvaror (reserverna av deuterium och litium i havet täcker världens fusionsbehov för 60 miljarder år respektive 30 miljoner år framåt enligt ITER:s beräkningar) har fusionskraft potential att producera enorma mängder koldioxidfri energi utan nästan någon miljöpåverkan.

– När vi räknat ut ett sätt att göra det på ett kommersiellt lönsamt sätt kommer fusionskraft att dominera världens energiproduktion, sade Steven Cowley.

– Vi kommer att ha uppnått ITER:s grundnivå när vi kan producera 500 megawatt fusionsenergi vid platt toppbränning (”flat-top burn”) på 400 sekunder, framhöll han vidare.

Bortom 400 sekunder kommer man, enligt de bästa tillgängliga modellerna av processen, kunna stänga av den externa uppvärmningen eftersom plasmaproduktionen underhålls av reaktionen själv.  Lyckas man med det - uppnå världens första självantända plasma - har man också demonstrerat att fusion är världens nästa globala energikälla, hävdar Steven Fowley.

Detta kommer att bli en av de största tekniska landvinningarna under 2000-talet, anser Fowley.

– När ITER uppnår den första självantända fusionsprocessen hoppas jag sitta i kontrollrummet. Lite äldre, kanske mycket äldre, men för mig som vetenskapsman kommer det ögonblicket att bli kronan på min livstid, sade Fowley.

Simon Matthis*Redaktionens val är en utvald publicering av tidigare publicerad artikel.