Grontmij förnyar kraftverk i Helsingör

Foto: Grontmij

I Danmark arbetas det hårt med omställningen av energisektorn, och teknikkonsulten Grontmij har nu vunnit ytterligare ett uppdrag som bidrar till detta. Uppdraget är att projektera mekaniska och elektriska installationer när Helsingörs kraftvärmeverk byggs ut för att kunna eldas med miljövänlig biomassa.

Den ombyggda anläggningen kommer att ha en effekt på 70 megawatt tillfört bränsle, vilket motsvarar årsförbrukningen av värme och för över 15 000 hushåll. Grontmijs ansvar blir att projektera panna, rökgasrening, rökgaskondensering, bränslehantering samt all hjälputrustning. I projektet ingår även ombyggnad av det befintliga kraftvärmeverket, där den befintliga ångturbinen ska vara tillgänglig för drift med ånga från den nya och/eller befintliga anläggningen.

Projektet är ett gränsöverskridande samarbete mellan Grontmijs danska och svenska verksamheter. Grontmij Sverige kommer att hantera alla tekniska och kommersiella frågor samt samordning av de övriga konsulttjänsterna för anläggningsarbeten och arkitektur. Grontmij Danmark kommer att ansvara för byggledning, arbetsmiljöfrågor och myndighetskontakter.

– Det här projektet är det tredje samarbetsprojektet mellan svenska och danska Grontmij inom energisektorn på förhållandevis kort tid, säger Per-Anders Tauson, divisionschef för Energi och Elkraft på Grontmij Sverige.

– Vår långsiktiga strategi har varit att utveckla våra leveranser i Danmark, och resultatet är att vi tagit stora marknadsandelar från våra konkurrenter.

Det här är ett viktigt uppdrag för Grontmij som nu slår fast en position som rådgivare inom kraftverkssektorn i Danmark.

– Grontmij är redan i full gång att bistå Dong Energy att omvandla Skaerbaeksverket till fliseldning med kapacitet på drygt 300 megawatt. Grontmij är även involverat i uppdraget BIO 4 för Hofor, säger René Salomon, projektdirektör på Grontmij Danmark.