Gratis tåg och buss i hela Luxemburg

Luxemburgiskt lokomotiv ur serie 4000 -DB BR 185.1. vid stationen i huvudstaden Luxemburg. Foto: Järnvägsbolaget CFL

Åtgärden förväntas skydda miljön och minska enorma trafikstockningar. Varje dag pendlar cirka 400 000 personer till arbete i Luxemburg, som är huvudstaden i Luxemburg. En stor del av pendlarna kommer från grannländerna, Tyskland, Frankrike och Belgien.

Den tunga trafiken bidrar till en av de värsta trafikstockningarna i världen och till hälsofarlig luftkvalité.

Därför beslutade Luxemburgs nyligen valda regering ta till radikala metoder. Från och med sommaren blir det gratis att ta bussen, spårvagnen eller tåget i Luxemburg. Därmed blir hertigdömet det första landet i världen, som avskaffar avgiften för biljetterna inom kollektivtrafiken.

Det är redan gratis för alla under 20 år att resa med buss och tåg i Luxemburg och för endast 15 kronor kan en vuxen köpa en biljett som varar två timmar - nog för de flesta resor i landet som består av en areal mindre än Fyn.

Fri kollektivtrafik har diskuterats och testats i olika delar av världen för att bekämpa trängsel och för att skydda miljön.