Ett steg närmare fusionskraft

Ett exempel på ett tvärsnitt av en fusionskomponent avbildad med röntgentomografi (till vänster) och neutrontomografi (till höger). Foto: Llion Evans, Swansea University

Forskare har kommit ett steg närmare att förverkliga fusionskraft genom att visa att två typer av bildteknik kan användas för att bedöma hur säkra och pålitliga olika komponenter som används i en fusionsreaktor är.

Då forskare från Swansea University och Culham Centre for Fusion Energy i Storbritannien, det internationella fusionsexperimentet ITER i Frankrike och Max-Planck Institute of Plasma Physics i Tyskland parade ihop bildteknikerna röntgentomografi och så kallad neutrontomografi för att testa komponenterna i en fusionsreaktor fann de att båda metoderna ger värdefull information som kan användas för att utveckla komponenter.

Ett stort hinder på vägen till att förverkliga säker, koldioxidfri och i stort sett obegränsad fusionskraft är de extrema temperaturer, på upp till tio gånger temperaturen i solens mitt, som komponenterna i en fusionsreaktor måste utstå. Det är därför avgörande att forskarna, utan att förstöra dem, kan testa hur robusta dessa komponenter är.

I den nya studien fokuserade forskargruppen på en viktig komponent, i form av ett rör av volfram som används för att transportera kylmedel, vars senaste design avbildades för första gången med hjälp av datortomografi.

- Varje teknik hade sina egna fördelar och nackdelar. Fördelen med neutronavbildning över röntgenavbildning är att neutroner är bättre på att tränga igenom volfram. Det är därför möjligt att avbilda prover som innehåller större volymer av volfram, säger Triestino Minniti från brittiska Science and Technology Facilities Council och tillägger att neutrontomografi på så vis lät forskarna undersöka hela komponenten utan att förstöra den.

Llion Evans vid Swansea University menar att arbetet visar att båda dessa tomografimetoder kan ge värdefull information och att de kompletterande teknikerna i framtiden kan användas antingen för forskning och utveckling av fusionskomponenter eller för kvalitetssäkring av tillverkningen.