Ny teknik för att kyla fusionsreaktorer

Amerikanska forskare har utvecklat en ny teknik för att kyla ett fusionsplasma inifrån och ut. Foto: CCFE

Ett nytt sätt att förhindra fusionsreaktorer från att bli för varma skulle kunna förändra spelplanen för fusionskraften.

I en fusionsreaktor hettas en gas fångad i ett magnetfält upp till ett plasma med oerhört hög temperatur, men om det heta plasmat bryter sig loss från magnetfältet måste det på ett säkert sätt fångas in igen för att reaktorn inte ska skadas. Detta har varit en av fusionskraftens stora utmaningar.

För att begränsa störningar i plasmat av det här slaget injiceras ett material i plasmat som på ett jämnt sätt strålar bort plasmaenergin. Genom att få in materialet i mitten av plasmat hoppas forskarna att plasmat ska kunna kylas inifrån och ut och att störningarna ska kunna förhindras, men materialet har svårt att nå mitten innan en störning inträffar.

Forskare vid DIII-D National Fusion Facility i USA har nu demonstrerat en revolutionerande ny teknik för att uppnå kylning inifrån och ut genom att en pellet med ett tunt diamantskal skjuts in i plasmat med hög hastighet och levererar ett stoft av bor nära mitten.

En annan teknik som utforskas vid DIII-D National Fusion Facility är att en frusen pellet gjord av en tung isotop av väte och neon eller argon skjuts mot plasmat och splittras i små bitar innan den träffar plasmat.

- Vilket som är det bästa sättet att förhindra störningar är fortfarande en öppen fråga, men vi gör betydande framsteg när det gäller att utveckla den förståelse och de tekniker som behövs för att åstadkomma fusionskraft. Om den nya skaltekniken lever upp till sin ursprungliga potential kommer den att förändra utsikterna för pålitlig drift av fusionskraftverk, säger Nick Eidietis vid DIII-D National Fusion Facility.