Så kan ITER:s efterträdare se ut

Den extra byggnaden klädd i blått i mitten av illustrationen gör hela skillnaden. Det är nämligen här som den termiska effekt som genereras av DEMO:s tokamakreaktor kommer att omvandlas till elektrisk effekt. Illustration: EUROfusion och Fusion for Energy

I en ny översikt över hur demonstrationskraftverket DEMO, som är nästa steg efter den experimentella fusionsanläggningen ITER, kan komma att se ut i Europa finns det mycket som är bekant från ITER, men det finns också en extra byggnad som gör hela skillnaden.

DEMO är ett koncept för en elektricitetsproducerande tokamakreaktor som är ett eller två steg från ett riktigt industriellt och kommersiellt fusionskraftverk.

ITER-projektets medlemmar har alla olika bilder av hur deras version av DEMO skulle kunna se ut. Det centrala kravet för den europeiska versionen av DEMO skulle vara att producera mer än hundra megawatt elektricitet, vilket är ungefär tio gånger mindre än en genomsnittlig fissionsreaktor.

I en illustration av detta demonstrationskraftverk, som nyligen tagits fram av EUROfusion och Fusion for Energy, framstår anläggningen som större än ITER, men den är organiserad enligt samma logik med tokamakreaktorn i centrum och monteringsbyggnader, ett stort elektriskt ställverk, byggnader för effektomvandling till magnetsystemet, en kryoanläggning med heliumtankar och två stora kyltorn. Den stora skillnaden jämfört med ITER är den stora blå byggnaden i mitten av illustrationen.

Det är i denna byggnad som den termiska effekt som genereras av DEMO:s tokamakreaktor kommer att omvandlas till elektrisk effekt med hjälp av turbiner och växelströmsgeneratorer, precis som i vilket elektricitetsproducerande kraftverk som helst.

En annan viktig skillnad mellan ITER och DEMO syns emellertid inte. Inuti DEMO:s vakuumkärl finns ett så kallat bridsystem, som säkerställer en kontinuerlig produktion av väteisotopen tritium för att ge bränsle åt fusionsreaktionen.