Israel kommer att leverera gas till Europa

Israeliska marinen bevakar en gasplattform till havs. Foto: IDF- pressperson

Israel, Cypern, Grekland och Italien har, med stöd av EU, kommit överens om att förlägga världens längsta undervattensrörledning.

Efter två års intensiva förhandlingar har Israel, Cypern, Grekland och Italien, med stöd av EU, kommit överens om att lägga världens längsta undervattensledning för export av gas från östra Medelhavet till Europa.

Israel, Cypern, Grekland och Italien tecknade först ett samförståndsavtal i frågan i december 2017. Under det gångna året har länderna mejslat ut detaljerna om rörledningen, som kommer att godkännas snart av EU.

Undertecknandet av avtalet förväntas ske i februari 2019. Enligt projektdeltagarnas beräkningar tar det ett år att ordna finansieringen av projektet och fem år att lägga ledningen, så att om allt går enligt planen, kan ledningen vara på plats före 2025.

Projektet, som kommer att kosta uppskattningsvis 6,7 miljarder dollar, initierades av israeliska ministern för nationella infrastrukturer, energi och vattenresurser Yuval Steinitz, som först presenterade det vid en konferens i Abu Dhabi för två år sedan. Projektet innebär placering av rörledning med hjälp av ytterst komplex teknik på 3-3,5 kilometers djup under havet på en sträcka av 2100 kilometer.

EU har hittills bidragit med 100 miljoner dollar för genomförbarhetsprov och hittills har resultaten enligt ministeriet för Israels nationella Ministerium för infrastrukturer, energi och vattenresurser varit positiva.

Enligt avtalet kommer export av gas till den europeiska marknaden från Israel och Cypern att ges företräde. Andra länder tillåts ansluta sig till rörledningen efter överenskommelse med Israel och Cypern.

Rörledningen, som kommer att ha en kapacitet på 10-20 miljarder kubikmeter gas, kommer att förläggas från Israels territorialvatten till Cypern, där ledningen går vidare på land och fortsätter sedan via havet till Grekland, Kreta och Italien.

Planen har kritiserats av vissa experter som hävdar att den inte är ekonomiskt lönsamt. Den senaste tidens kraftiga höjning av gaspriserna i Europa har emellertid dämpat en del av denna kritik.

Rörledningen betalas av privata intressenter, som räknar med att få tillbaka sina pengar mångfaldigt genom lukrativa vinster i form av transportavgifter.

- Denna överenskommelse, som vi har utarbetat kommer att göra det möjligt för Israel att bli en viktig  energileverantör till Europa och det har både ekonomisk och politisk betydelse. Det är för första gången som Israel deltar i ett större infrastrukturprojekt med EU, sade minister Steinitz.