Ungern har förbättrat sitt nukleära regelverk

Ungerska kärnkraftverket i Paks. Foto: MVM Paksi

Ett internationellt uppföljningsuppdrag, som har genomförts av ett team från det Internationella atomenergiorganet (IAEA), visar att Ungern har gjort "betydande förbättringar" ifråga om landet regelverk för kärnenergi och strålskydd sedan 2015,

Teamet med det entydiga namnet, Integrated Regulatory Review Service (IRRS) avslutade den 1 oktober ett åtta dagars uppföljningsuppdrag för att granska Ungerns tillämpning och genomförande av de rekommendationer och förslag som gjordes i samband med teamets tidigare besök i 2015.

IRRS:s besök år 2015 och år 2018 omfattade alla reglerade anläggningar och aktiviteter. IRRS:s team bestod av elva personer, däribland ledande jurister från Finland, Frankrike, Grekland, Pakistan, Slovenien och USA samt fyra IAEA-anställda.

Michael Johnson agerade som teamchef arbetar som vice verkställande direktör för reaktor- och beredskapsprogram hos US Nuclear Regulatory Commission.

Uppdraget genomfördes efter att den ungerska regeringen hade lämnat in en begäran om granskningen. Värd för teamet var den ungerska atomenergimyndigheten (HAEA) i samråd med chefen för Chief Medical Officer och regionen Baranyas regering.

IRRS-uppdrag är utformade för att stärka effektiviteten hos den nationella regleringsinfrastrukturen för strålskydd, samtidigt som man understyker varje medlemslands ansvar för landets kärnsäkerhet och strålningssäkerhet.

Uppdragen jämför tekniska tekniska och politiska frågor med IAEA: s säkerhetsstandarder och, i förekommande fall, uppmanar landet att ta lärdom av andra framgångsrikare länder.

Inspektionsprocessen bygger också direkt på den omfattande internationella erfarenheten och expertisen hos ledamöterna i lagstiftande organer. Översynen resulterar i en rapport där god eller dålig praxis identifieras. Allt efter resultatet lämnar teamet rekommendationer och förslag till förbättringar. Senaste IRRS-uppdraget till Ungern var IAEA: s 100: e uppdrag.