EU stöder polsk gasledning

Lagring av gas. Foto: Creative Commons, kredit: PhotoMat

EU-kommissionen meddelade på måndagen den 13 augusti att Polen får 1,6 miljarder kronor (145, 5 miljoner euro) ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för att bygga en nära 17 mil lång gasledning i södra delarna av landet.

Rörledningen Pogórska Wola-Tworzeń kommer, när den är klar i slutet av 2020, att bidra till gasleveranserna i Europanätet – och ingår i en EU-satsning som omfattar sex energiprojekt under åren 2014-2020.

I augusti 2014 sände polska och litauiska gasöverföringssystemoperatörer gemensamma ansökningar om EU-stöd till ett gasprojekt. Byggnadsarbetena skulle starta 2016 och projektet förväntades vara färdigställdt 2019. Rörledningens förväntade kapacitet skulle bli 2,3 miljarder kubikmeter per år med möjlighet att expandera volymen till 4,5 miljarder kubikmeter per år. Förväntad kostnad för projektet var då 471 miljoner euro. 

Källa: EU-Portalen