Trafikverket om behovet av nya laddstationer

Minst 70 nya laddstationer behövs för en rikstäckande laddinfrastruktur. Foto: Trafikverket

För att få en första täckning av hela Sverige med snabbladdstationer bedömer Trafikverket att det behövs minst 70–80 nya stationer. Men då får elbilsföraren inte ta några alternativa vägar.

Om det sätts upp 70–80 nya snabbladdstationer, utöver de cirka 300 som finns idag, måste förarna välja en strikt färdväg för att vara säkra på att passera en station inom 100 km. För att de ska kunna åka den kortaste vägen behövs det ytterligare 60–70 stationer. 

Potentiella platser för snabbladdstationer är tätorter, småorter, drivmedelsstationer, turistmål, snabbmatsrestauranger, värdshus och Trafikverkets rastplatser. På en laddstationsplats behöver det finnas god tillgång till både el och aktiviteter. Trafikanterna behöver sysselsätta sig medan fordonet snabbladdar. För att kunna etablera stationer på sträckor som saknar det, föreslår Trafikverket ett ökat riktat investeringsstöd eller att staten tillämpar omvänd auktion.

Laddfordon behöver kunna köra längre sträckor på el om vi ska nå klimatmålen
Trafikverket arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser i transportsystemet. Enligt riksdagens mål ska koldioxidutsläppen minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Elektrifiering av transportsektorn är en nyckelåtgärd för att nå klimatmålet. 

– För att försäljningen av elbilar ska ta riktig fart krävs att utbyggnaden av laddstationer går hand i hand med försäljningen av elbilar. De flesta kommer att ladda hemma och på jobbet eller på andra platser där de parkerar länge, men vi behöver också ha ett heltäckande nät så att ingen riskerar att bli stående utan laddmöjligheter, säger Sven Hunhammar Trafikverkets miljödirektör. 

Ett nätverk av snabbladdningspunkter över hela landet skulle underlätta användningen av laddbara fordon, särskilt elbilar. Att ladda hemma och vid arbetsplatsen och andra destinationer räcker inte alltid, utan snabbladdning är en förutsättning för att fler ska våga välja elbil. Trafikverket rekommenderar snabbladdningspunkter minst var 100 kilometer för att det ska vara möjligt att färdas längre sträckor med elbil. Det innebär att främst Norrlands inland, Småland, Värmland och Gävleborg idag saknar tillräcklig infrastruktur för elbilsanvändning. 
Källa: Trafikverket