Ännu inget byggnadstillstånd för kärnkraftverket i Hanhikivi

Fennovoimas kraftverksområde på udden Hanhikivi vid Östersjön är en enda stor grop. Arbeten i anslutning till kraftverket görs nu så att allt ska vara redo när tillståndsprocessen är klar. Foto: FENNOVOIMA

Byggarbetena på Fennovoimas kärnkraftsområde på Hanhikivi i finländska orten Pyhäjoki pågår för fullt.

- En stor del av de bostäder som byggnadsarbetarna behöver när kraftverksbygget kommer i gång är redan klara, snart också matsal och andra personalrum, skriver Helsingfors-tidningen Hufvudstadsbladet.

Men ansökan om tillstånd att få börja bygga har Fennovoima inte lämnat in ännu. En stor del av de dokument som krävs för att kunna lämna in ansökan har ännu inte nått myndigheterna, i första hand Strålsäkerhetscentralen Stuk.

- Det är vi som är flaskhalsen nu, säger Fennovoimas projektdirektör Minna Forsström.

Forsström berättar för Hufvudstadsbladet att Rosatom som ska bygga kärnkraftverket nyckelfärdigt redan har levererat merparten av all den dokumentation som behövs för ansökan om byggnadstillstånd.

Men på Fennovoima vill man försäkra sig om att allt är i sin ordning så pappren gås igenom minutiöst. Slagfel, stavfel, allt rättas för att pappren inte ska komma i retur från myndigheterna för korrigering.

Det innebär att man är närmare två år efter den ursprungliga tidtabellen, men trots det är Forsström tills vidare ovillig att rucka på målet att kraftverket ska vara klart 2024.

Den tid det tagit att få dokumenten klara för att lämna in ansökan om tillstånd att få börja bygga anser hon ändå att har varit väl använd tid. Det ligger också i ägarnas intresse att allt är klart när de stora pengarna väl börjar rulla. Men eftersom Fennovoima har ett avtal om fast pris med Rosatom ligger kostnadsberäkningen för kärnkraftverket kvar på 6,5-7 miljarder euro.

Förhoppningen är att alla dokument ska vara i ett sådant skick att det inte uppstår några överraskningar under byggtiden. Då behöver man inte avbryta arbetet och förseningar av den typ Olkiluoto 3 har drabbats av kan undvikas, hoppas man på Fennovoima.