Världsledande Pulpaper 2018 startar den 29 maj i Helsingfors

Denna betydande mässa kommer att äga rum 3 dagar från tisdag 29 maj till torsdag 31 maj 2018 i Helsingfors. Foto: Messukeskus, Finland

PulPaper är en av världens viktigaste mässor för pappers-, pappers-, kartong- och konvertionsindustrin. Denna betydande mässa kommer att äga rum 3 dagar från tisdag 29 maj till torsdag 31 maj 2018 i Helsingfors.

Evenemanget kommer att vara en viktig informationskälla och en nyckelfaktor när det gäller att utveckla nya marknadsföringsnät och förbättra befintliga kanaler. PulPaper lockar professionella representanter från massa- och pappersindustrin, inklusive tekniska, produktions- och inköpschefer, projektledare och många fler.

Tillsammans med utställningen kommer det att arrangeras en rad högklassiga konferenser som kommer att täcka alla tänkbara ämnen som ett branschföretag måste hantera för att kunna behålla sin position och förbättra resultaten i den föränderliga globala miljön.

Här några exempel på konferensteman under mässans förasta dag den 29:e maj 2018:

Affärsmöjligheter inom cirkulär
ekonomi
Seminariumrum 103A
Ordförande: Kirsi Seppäläinen, Vice President, Strategiska Projekt, Stora Enso Biomaterial

Genombrottsteknik vid förnyelse av
industrianläggningar

Seminariumrum 103B
Stol: Jyrki Ovaska, CTO, UPM

13:30 Finlands färdplan för cirkulär ekonomi
Mari Pantsar, chef, SITRA

13:55 Data - den nya oljan, Vatten - det nya guldet!
David Martin, Vice President, Marknadsföring, Ecolab & Petri Ristola, Marknadsdirektör, Nalco Water

14:20 Affärssituation: Prediktiv analys för avfallsbehandling av massa och pappersindustri
Heikki Hannukainen, VD, Toihan

14:40 Affärssituation: Slutande näringsämnen och kolslingor - Användning av industriella sidströmmar som gödningsmedel och jordförbättringsmaterial i jordbruket

Eljas Jokinen, VD, Jordfood

15:00 Kaffepaus och nätverk

13:30 Affärssituation: Förnybara biobränslen är ett snabbt spår för att minska utsläppen av transporter
Sari Mannonen, Vice President, UPM Biofuels

13:55 Kan ett magiskt pulver revolutionera massablekning?
Tapani Vuorinen, professor, Aalto universitet

14:20 Pulping with Deep Eutetic Solvents - stora framsteg och fortfarande mycket att göra
Heiner Grussenmeyer, FoU, Stora Enso

14:40 Nya utvecklingar i Sverige - Treesearch
Daniel Söderberg, Direktör Treesearch, Wallenberg Wood Science Center

15:00 Kaffepaus och nätverk

Hantera skogsbiomassanvändning och klimatförändringar
Talare: återstår att bekräftas

Utveckla nya begrepp för bioraffinaderi
Ordförande: Niklas von Weymarn, forskningsdirektör, Metsä Fiber

15:30 Regleringsramen för användningen av skogsresurser i Europa - status quo och outlook
Bernhard Wolfslehner, chef för kontoret, Central-Östeuropa och sydösteuropeiska regionala kontoret, European Forest Institute

15:55 Klimatfördelar från skog och skogsbruk i Fennoscandia
Johan Sonesson, Forskare, Skogforsk

16:20 Företag som producent av bio-olja och användare av biomassbaserade bränslen
Kasperi Karhapää, Bio-Oil Business Manager, Fortum Heat Finland och Baltikum

16:40 Sätt att öka tillgången på biomassa i Finland
Antti Asikainen, professor, naturresursinstitutet Finland