Ryssland och Serbien tecknade avtal om utveckling av kärnkraft

Serbiskt kolkraftverk, modell äldre. Foto: Creative common, kredit: Minan975

Ryssland och Serbien har undertecknat ett dokument om samarbete kring innovation och kärnteknisk utveckling

Generaldirektören för ryska statens Atomic Energy Corporation «Rosatom» Alexey Likhachev och minister utan portfölj med ansvar för innovation och teknisk utveckling i Republiken Serbiens regering, Nenad Popovich, tecknade ett dokument om principerna för rysk-serbiskt samarbete när det gäller innovation och teknisk utveckling med avsikt att utveckla kärnenergin för fredligt syfte.

Som prioriterade områden stadgar dokumentet stöd för skapandet och utvecklingen av kärnteknisk infrastruktur i Serbien av utveckling av nukleärmedicin, användning av strålteknik inom jordbruk och industri, uppgradering av färdigheter hos administrativ, vetenskaplig och teknisk personal som är involverade i olika tillämpningar av fredlig kärnkraft genom utbildning och praktik samt utveckling av program för att höja den allmänna medvetenheten om kärnkraftteknologi och dess tillämpning och andra riktningar.

Parterna kommer att skapa arbetsgrupper för genomförandet av projekten, som syftar till att utveckla samarbetet mellan parterna ytterligare.

Källa: Rosatom