Opec: Konsumtionen av olja ökar mer än produktionen

Oljeprospekteringsplattform, som denna används för att borra efter och testa eventuella fynd. Men hur länge än?. Foto: CC0 Creative Commons, kredit: Kristinakasp

Världens oljereserver börjar ta slut, rapporterade Opec den 12 april och hänvisade till att efterfrågan på olja i kombination med produktionsnedskärningar i OPEC-länderna gör att världen håller på att "äta upp" sina reserver. Och detta har pågått redan flera år i rad. 

Samtidigt påpekar oljekartellen att produktionen utanför Opec ökar när oljepriserna stiger till följd av Opecs produktionsnedskärningar.

Enligt Opec minskade mängden av olja i de industriella världens oljelager med 17,4 miljoner fat i februari 2018 till 2 854 miljarder fat. Det är cirka 43 miljoner fat över genomsnittet under de senaste fem åren.

Mängden lagrad olja är idag 207 miljoner fat lägre än i februari 2017, rapporterar Opec. Opec-ländernas produktion minskade med 201 000 fat per dag i mars i år, till 31,96 miljoner fat per dag. Fallet beror främst på nedgången i Angola, Algeriet, Venezuela, Libyen och Saudiarabien. Länderna utanför Opec förväntas öka produktionen med 80 000 fat per dag. Samtidigt ökar efterfrågan med 30 000 fat per dag till 1,63 miljoner fat per dag.