Vanda Energi vill lämna Fennovoimas kärnkraftsprojekt

En illustration av det planerade kärnkraftverket Hanhikivi 1 i norra Österbotten i Finland. Foto: Fennovoima

Politiker i både Helsingfors och Vanda vill att Vanda Energi lösgör sig från finländska kraftbolaget Fennovoimas kärnkraftsprojekt i norra Österbotten. 

Vanda Energi, som är ett av Finlands största stadsenergibolag, producerar och säljer el och fjärrvärme. Till industrin erbjuder bolaget dessutom naturgas. Deras kronjuvel är avfallskraftverket som blev färdigt 2014 och som förvandlar oanvändbara sopor till användbar energi. Vanda stad äger 60 procent av bolaget och Helsingfors stad 40 procent. 

Vanda Energis vd Pertti Laukkanen säger att fastän bolagsstämman skulle besluta sig för det här finns det knappast köpare för aktierna.

Vanda Energi ägs till 60 procent av Vanda stad och till 40 procent av Helsingfors stad. Vanda Energi äger omkring fem procent i Fennovoima.

Nu städerna en gemensam utredning om juridiska frågor och ekonomiska konsekvenser av att lösgöra sig från Fennovoima, som vill bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i norra Österbotten.

Utredningen ska bli färdig under våren och ärendet behandlas på Vanda Energis bolagsstämma.

I bakgrunden finns Helsingforsfullmäktiges beslut från maj 2017 då fullmäktige med rösterna 39-37 stödde en motion om att lämna Fennovoima. Sedan dess har ett nytt fullmäktige ändå tillträtt.

Bygglovet för kärnkraftprojektet beviljas av finska riksdagen, som fattar beslut i frågan 2019. Innan dess ska strålsäkerhetscentralen Stuk godkänna projektet.

Källa: Svenska Yle