"Inga falska komponenter i Olkiluoto 3"

Montering av bränslekärl i Olkiluoto 3 . Foto: AREVA, media

I den tredje anläggningsenheten vid Industrin Krafts kärnkraftverk i finska Olkiluoto har det inte använts delar eller produkter som på grund av oklarheter i tillverkningshistoriken kan äventyra anläggningens säkerhet. Industrin Kraft (TVO) lämnade in sin slutgiltiga rapport om delarna i Olkiluoto 3 till STUK 16.11.2017.

STUK krävde i juni i fjol att de finländska kärnkraftsbolagen utreder historiken bakom delar som levererats till anläggningarna, efter att företaget Areva hade fastställt att det inte fanns fullständig säkerhet om materialet i anordningar som levererats till kärnkraftverksanläggningar i Frankrike och eventuellt i andra länder. När det gäller Olkiluoto 3 gällde misstankarna delar som tillverkats i Frankrike på fabrikerna Le Creusot och SBS Forge. 

STUKs byråchef Martti Vilpas konstaterar med stöd av TVO:s utredning att fallet nu är avslutat för Olkiluoto 3:s del. TVO:s kontroller och utredningar har gett tillräcklig säkerhet om kvaliteten hos de material som har använts i tillverkningen av delar.

Martti Vilpas konstaterar också att alla delar som påverkar säkerheten i anläggningen har testats och inspekterats i samband med tillverkningen och installationen. STUK har övervakat tillverkningen och testningen och inspekterat alla delar som är viktiga med tanke på säkerheten på fabriken och i samband med installationerna i anläggningen.

Motsvarande frågor gällande delarna i Fortums kärnkraftverk i Lovisa och i första och andra enheten i TVO:s anläggning i Olkiluoto har utretts.  

TVO lämnade de slutgiltiga utredningarna för sina anläggningar till STUK under hösten 2016 och Fortum under våren 2017.  Enligt dessa finns det inte förfalskningar bland de delar som levererats till anläggningsenheterna och alla anordningar som till följd av fallet har kontrollerats på nytt har uppfyllt kraven.

Källa: STUK