Estland driver på energisektorns digitalisering i EU

EU: s klimatkommissionär Miguel Arias Canete och Estlands ekonomiminister Kadri Simson vid undertecknandet av e-energiförklaringen. Foto: EU2017. EE

I samband med ett möte i estniska huvudstaden Tallinn mellan EU: s energi- och transportministrar den 20 september, undertecknade politiker och branschrepresentanter en så kallad e-energiförklaring.  Dess syfte är att påskynda och intensifiera den europeiska energimarknadens digitalisering.

Vid mötet, som organiserades av det estniska EU-rådsordförandeskapet, undertecknade ledande representanter en förklaring som uppmanar medlemsländerna att satsa starkare på digitalisering av energimarknaden.

Undertecknarna åtar sig att utveckla nya innovativa, digitala teknologilösningar med tanke på EU: s klimatstrategi.  Det krävs bland annat maximering av energilagringskapacitet och intelligenta verktyg för energieffektivitet. Dessutom ska samarbetet mellan offentliga myndigheter och den privata sektorn stärkas så att konsumenterna kan hitta och välja de bästa elpriserna och energileverantörerna via digitala kanaler.

Estlands EU-rådsordförandeskap har därmed satt ett ambitiöst digitaliseringsmål.

- Vi behöver ett brett och omfattande samarbete mellan alla intressenter för att skapa en säker och livskraftig energisektor, sade Kadri Simson, Estlands ekonomi- och infrastrukturminister vid mötet.

Det är viktigt, enligt Kadri Simson, att utveckla och använda "niemandslandet" mellan energi- och digitala sektorer.

Tallinn-avtalet kommer antagligen inte vara det enda initiativet för att stärka nätverket mellan dessa två ekonomiska sektorer nu när digital teknik blir allt viktigare inom energisektorn. Samtidigt växer emellertid faran för cyberattacker/ -brottslighet och därmed mot personlig integritet.

Förutom Simson undertecknades avtalet även av EU: s klimatkommissionär Miguel Arias Cañete. Han reste direkt från Nordamerika, där han tillsammans med Kanada och Kina, uttalade sig mot åtgärder som bidrar till klimatförändringar.

Med anledning av president Donald Trumps förslag om omförhandling av Paris´ klimatavtal, deklarerade deltagarna vid mötet i Tallinn att avtalet är, "oåterkalleligt och icke-förhandlingsbart".