Hannovermässan visar samarbetet mellan människa och robot

Applikationen som visas på mässan har CE-certifierats av Pilz experter och kan därmed omsättas i praktiken redan idag. Foto: Pilz
Parker visar på Hannovermässan ett omfattande sortiment av reducer-, patron- och pilotventiler som konstruerats för att möta alla tillämpningars specifika behov. Foto: Parker

På årets Hannovermässa, som öppnade sina portar för besökare på måndagen den 24 april, är det möjligt att uppleva hur människa och robot kan samarbeta säkert, exempelvis helt utan skyddsstaket.

Det är bland annat företaget Pilz som introducerar säker interaktion på mässan mellan människa och robot.

- Arbetsprocesserna blir allt effektivare ju närmare människa och maskin samarbetar, skrev Pilz på sin hemsida inför Hannovermässan.

Företaget Pilz presenterar därför på mässan en så kallad MRI-applikation som används för att kontrollera egenskaper och som säkras med Pilz-produkter enligt principen för effekt- och kraftbegränsning.

Applikationen på mässan har CE-certifierats av Pilz experter och kan därmed omsättas i praktiken redan idag. Den nya MRI-kollisionsmätsatsen från Pilz säkerställer valideringen av applikationen enligt den nya standarden ISO/TS 15066. 

Den säkra interaktionen mellan människa och robot kräver allt mer ny teknik och nya lösningar. För att kunna bekräfta den erforderliga säkerhetsnivån måste man ta hänsyn till hela säkerhetsfunktionen, från givaren och logiken till ställdonet. Alla dessa faktorer måste koordineras och samverka för att ett säkert samarbete mellan människa och robot ska kunna säkerställas.

Kontrollsensorer

Parker Hannifin, världsledande inom rörelse- och kontrollteknik, presenterar ett nätverk med smarta lösningar på årets Hannover-mässa. Parkers tekniker innebär att industriföretagen kan optimera användningen av den enorma potentialen i digitala nätverk.

Företaget presentera visar upp även komponenter för smarta IoT-lösningar som enkelt kan integreras i anläggningar och maskiner för att kunna leverera omfattande tekniska system av hydraulik, kopplingsteknik och elektromekaniska och pneumatiska komponenter. Serien utgör en plattform för process- och produktivitetsförbättringar.

Parkers nya FCS-sensor som används för kontroll av vätskans tillstånd mäter viktiga parametrar i oljan såsom permittivitet (dielektrisk), vattenhalt, temperatur, viskositet, tryck och konduktans. Det är den enda sensorn av denna typ som kan mäta konduktansen i nS/m. FCS-sensorn fastställer när oljan bör behandlas på grund av försämrade kemiska egenskaper (oljans kondition) eller vätskeföroreningar såsom vatten eller annan olja.

Om FCS-sensorn ingår i ett proaktivt underhållsschema bidrar den till en minskning av den totala driftkostnaden för maskiner, samt minimering av stilleståndstiden och antalet nödvändiga kontroller och laboratorieprover. Parkers FCS-sensor kan användas till alla mineraloljebaserade hydraulvätskor och smörjoljor.

Parker på mässan: hall 23, monter A48

ComVac Hall 26, monter B78