Algeriet och EU förhandlar om långsiktigt gasavtal

Läggning av gasrör mellan Algeriet och Europa vid Medelhavet nära spanska Almeria. Foto: Schumi4ever

Algeriets energiminister och EU:s kommissarie för klimatfrågor, Miguel Arias Canete, träffades nyligen i Bryssel. Under mötet diskuterades bland annat om nya investeringar och förlängning av långsiktiga gasleveranser till EU:s medlemsstater, rapporterade en algerisk källa till EU:s nättidning EurActiv.

EU- ländernas långsiktiga gasavtal med Algeriet löper ut mellan 2018 och 2019. Samtidigt brottas denna nordafrikanska olje- och gasproducent med sjunkande råoljepriser. De har rasat från över 100 dollar per fat i mitten av 2014 till nuvarande 55 dollar.

Nu planerar EU en stor offensiv för att skapa mera variation i gasförsörjningen. Kommissionen utarbetar för närvarande en " taktisk handlingsplan” i syfte att diversifiera EU: s källor av naturgas genom att utnyttja Algeriets enorma oexploaterade gasreserver. Arbetet med denna omfattande plan för unionens LNG-strategi kommer att vara avslutad i början 2018.

Algeriet på sin sida kommer inte längre att kräva gaskontrakt som varar 20 eller 25 år och utan i stället accepterar landet även kontrakt som gäller 10 eller 15 år.

Algeriet, som är en stor leverantör av gas till Europa, vill ha mer europeiska investeringar i landets energisektor. EU å sin sida kräver att Algeriet minskar byråkratin och erbjuder mer flexibilitet för investerare.

Under förra året, försökte EU-tjänstemän och energiföretag övertala Algeriet, att anpassa sig mer efter aktuella konkurrenskraftiga energimarknader för att kunna lyfta den mängd gas landet pumpar norrut till Europa efter år av krympande export.

Med hjälp av offentliga utgifter och minskade energisubventioner lyckades Algeriet att öka landets energiuttag trots lägre oljepriser som drev statens intäkter ner till 27,5 miljarder dollar 2016 från 60 miljarder dollar år 2014.

Algeriets gasexport förväntas överstiga 57 miljarder kubikmeter 2017, en ökning från 54 miljarder kubikmeter 2016, visar prospekteringsföretaget Sonatrachs siffror. Algeriet tillgodosåg 55 procent av Spaniens gasbehov, 16 procent av Italiens och 15 procent av Portugals gasbehov under 2016.

Algeriet, som har sluppit Libyens och andra nordafrikanska staternas öde med väpnade konflikter betraktas som en pålitlig gasleverantör för EU i en tid då Ryssland, en annan stor leverantör, försöker binda Europa i sitt energipolitiska nätverk.