Så ska radioaktiva ämnen fiskas upp ur kärnavfall

Illustration: RGBStock.com/Nicolas Raymond

Brittiska forskare har avslöjat hur arsenik skulle kunna användas för att fiska upp de giftigaste ämnena ur radioaktivt avfall.

Elizabeth Wildman, som är doktorand i en forskningsgrupp under ledning av professor Steve Liddle vid University of Manchester i Storbritannien, har rapporterat de första exemplen av torium med flera bindningar till arsenik som existerar under normala omgivningsförhållanden och på en skala av flera gram, istället för som tidigare i mycket liten skala vid nästan lika kalla temperaturer som i rymden.

- Kärnkraften skulle kunna producera mycket mindre koldioxid än fossila bränslen, men det långlivade avfall som produceras är radioaktivt och måste hanteras på rätt sätt. För att hitta sätt att separera, återvinna och reducera volymen av kärnavfall har forskningen fokuserat på att utveckla vår förståelse för hur ämnen som torium och uran samverkar med olika ämnen i det periodiska systemet för att eventuellt hjälpa till att förbättra upprensningen av radioaktivt avfall, säger Elizabeth Wildman.

Forskarnas senaste studie undersökte hur arsenik samverkar med torium, eftersom arsenik teoretiskt sett skulle kunna användas i organiska molekyler som skapar bindningar till metallatomer och förbättrar utvinningsprocessen.

- Intresset är för närvarande stort för att använda organiska molekyler för att selektivt utvinna metalljoner ur soppan av kärnavfall och fiska upp de mer radioaktiva och giftiga jonerna och lämna kvar resten, berättar Steve Liddle, som tillägger att framställningen av molekyler i kvantiteter om flera gram som är stabila vid normala omgivningsförhållanden gör det lättare att studera dem och få ny kunskap som i framtiden skulle kunna användas i verkliga system.