Mälarenergi ska vara fossilfritt 2020

Principskiss som visar vart Mälarenergis nya kraftvärmeanläggning - Block 7 är tänkt att placeras. Foto: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

Mälarenergis styrelse har fattat beslut om att företaget ska vara fritt från kol och olja år 2020.

Beslutet som togs vid ordinarie styrelsemöte innebär att Mälarenergi nu går vidare med nästa steg i förnyelsen av Kraftvärmeverket och fasar ut gamla delar av anläggningen som använder kol och olja som bränsle.

Företagets inriktning är att projektera och upphandla ett nytt kraftvärmeblock som ersätter de äldre anläggningarna Block 1 och 2 i Kraftvärmeverket. Den nya anläggningen ska innehålla en panna och en turbin om den totala effekten 150 megawatt som använder återvunnet trä som bränsle. Mälarenergi fasar därmed ut kol och olja och använder istället återvunna och förnybara bränslen för att producera el och fjärrvärme.

Det här är det största steget mot ett hållbart samhälle som vi någonsin tagit, säger Mälarenergis styrelseordförande Staffan Jansson. När vi byggde Block 6 var det ett viktigt steg på vägen som gjorde att vi kraftigt minskade utsläppen av fossilt koldioxid. Med Block 7 kommer vi helt och hållet att gå ifrån bränslen som kol och olja.

Styrelsens beslut ska nu tas upp i Västerås kommunstyrelse för att slutligen godkännas i Kommunfullmäktige senare i år. Det handlar om en investering på 1,7 miljarder kronor för den nya anläggningen, som ska byggas vid Norra Seglargatan, intill Kraftvärmeverket och vara i drift år 2020.

Det är en milstolpe i vårt arbete att leverera driftsäker el och fjärrvärme med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Mälarenergis vd Magnus Hemmingsson. Vi är väldigt glada över att vår styrelse fattat det här beslutet så att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet.