Ansökan om drifttillstånd för Olkiluoto 3 inlämnad

Olkiluoto 3 kan börja producera el från och med slutet av 2018 - nio år efter den ursprungliga tidtabellen. Foto: TVO

Industrins kraft har lämnat in en ansökan till Finlands statsråd om driftstillstånd för kärnkraftsreaktor nummer tre vid Olkiluoto.  Ansökan gäller från och med början av 2018 till slutet av 2038. 

Industrins Kraft är ett finländskt kärnkraftbolag. Företaget bildades 1969. De två största aktieägarna är i dagsläget Pohjolan Voima Oy och Fortum Power and Heat Oy.

Ansökan gäller också mellanförvaret av använt kärnbränsle för samma tid, men däremot inte slutförvaret. Enligt Finlands kärnenergilag går ansökningsprocessen till så att Arbets- och näringsministeriet ber in utlåtanden från ministerier och myndigheter. Främst vill man försäkra sig om att säkerhetsföreskrifterna följs, och därför har Strålsäkerhetscentralens utlåtande extra tyngd.

Olkiluoto 3 fick bygglov i februari 2005 och arbetet fortskrider trots ett par rättsprocesser. Kraftiga förseningar har dock uppstått under reaktorbygget. Rättsprocesserna beräknas kunna pågå i åratal.

Olkiluoto 3 är en av fyra av en ny typ av reaktorer kallad EPR ( European Pressurized Water Reactor), som är under planering eller uppförande i världen. Det är den första reaktorn på mycket länge att byggas i Finland, på grund av en stark opinion mot kärnkraft efter Harrisburgolyckan och senare Tjernobylolyckan.

I januari 2002 ställde sig finländska regeringen positiv till TVO:s planer om bygge av en ny reaktor. I maj samma år ställde sig riksdagen bakom beslutet och i december året efter ställde sig TVO:s styrelse bakom ett investeringsbeslut.

Platsen beslutades bli bredvid reaktor 1 och 2 och arbetet med Olkiluoto 3 (OL3) började slutligen 2005. OL3 blir Finlands femte reaktor och den första av typen Europeisk tryckvattenreaktor, EPR. Den kommer att ha en bruttoeffekt på 1 720 MW och netto 1 600 MW (Termisk effekt 4 300 MW) och verkningsgraden blir relativt hög, 37 procent.

Reaktorn kommer att använda 128 ton anrikat uran fördelat på 241 bränsleelement. Den beräknade livslängden väntas bli 60 år. Leverantör är franska kärnkraftskoncernen Areva i samarbete med Siemens.