Ocean Harvesting investerar i vågkraftverket InfinityWEC

Foto: Ocean Harvesting

För att finansiera havsförsök med vågkraftverket InfinityWEC i skala 1:3 genomför Ocean Harvesting en finansieringsrunda på 30 MSEK, till en bolagsvärdering på 70 MSEK. Investeringen kommer att kombineras med publik finansiering för projektet. Havsförsöken planeras vara klara i slutet av 2024 och därefter inleds kommersialisering av tekniken genom havsförsök av fullskaliga system.  

En övergång till 100% förnybar energi är nödvändig för att begränsa klimatförändringarna. Sol- och vindkraft driver omställningen men kommer inte att vara tillräckliga med tanke på omställningens enorma omfattning och geografiska, utrymmesmässiga och andra begränsningar. Mycket mer förnybar energi kommer att behövas. Vågenergi är en mycket stor outnyttjad resurs för generering av förnybar elektricitet. Den kan dessutom tillföra betydande värden genom att reducera svängningar i elnät med hög andel förnybar energi, och därmed minska behovet av energilagring för att balansera produktion och konsumtion.

bild
InfinityWEC-prototyp i skala 1:3 med närbild av drivlinan. Bildkälla: Ocean Harvesting

InfinityWEC kan realisera den potential som finns i vågkraft genom dess avancerade drivlina och styrsystem som anpassar sig till varje våg för effektiv elproduktion i alla sjötillstånd. Vidare säkerställer en unik ändstoppsfunktion både överlevnad och oavbruten, tillförlitlig elproduktion även under de tuffaste vågförhållandena. Bojen är tillverkad av höghållfast betong, med en vikt som motsvarar ett konventionellt stålskrov, men till en fjärdedel av kostnaden, en tredjedel av CO2-avtrycket och en tiondel av tillverkningstiden. Sammantaget gör den exceptionella prestandan och tillförlitligheten, i kombination med beprövade delsystem och en modulär design, InfinityWEC till en mycket konkurrenskraftig lösning för den framtida globala energimarknaden.

Ocean Harvesting förbereder havsförsök av InfinityWEC i skala 1:3 på svenska västkusten. Havsförsöken kommer att validera prestandan i verklig havsmiljö och resultaten kommer användas för att vidareutveckla fullskalesystemet och ytterligare förbättra energiuttag, systemeffektivitet, tillgänglighet och övergripande kostnadseffektivitet.

Ocean Harvesting följer ramverket för validering av marin energiteknik som tagits fram av Ocean Energy Systems (IEA). InfinityWEC har, med simuleringar samt fysiska tester i en testrigg i skala 1:10 och i vågtank, framgångsrikt verifierats med avseende på kritisk funktionalitet i vågkraftverkets drivlina och styrsystem, stabilitet och överlevnadsegenskaper under extrema förhållanden samt elproduktionsprestandan. Tekniken är på god väg mot en konkurrenskraftig elproduktionskostnad på 100 EUR / MWh redan vid 100 MW installerad kapacitet och <35 EUR / MWh vid storskalig utbyggnad, till vilket ska läggas mervärdet av att vågkraft ökar stabiliteten i elsystemet och därmed minskar behovet av energilagring för att balansera tillgång och efterfrågan på elektricitet.

Marknaden för InfinityWEC sträcker sig från nätanslutna vågkraftsparker i stor skala, till fristående applikationer som olje- och gasplattformar, ö-samhällen, grön vätgasproduktion och fiskfarmar.